Tekil Yazı Reklamı - 2 (Reklam Resim Yanyana/Altalta Şablonu için - Mobil)
REKLAM ALANI

CTE Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Duyurusu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nda başarılı olanlardan sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ikinci müdür, denetimli serbestlik müdür yardımcısı ve idare memuru unvanları için ilan edilen kadro sayısının beş katı; diğer unvanlarda ise ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılmıştır.

CTE Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Duyurusu
12 Temmuz 2019 23:40
352
A+
A-

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında münhal bulunan 75 Ceza İnfaz Kurumu, Kurum 2. Müdürü, 75 Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, 75 İdare Memuru, 75 Şef, 25 Sayman, 250 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 15 Memur; unvan değişikliği sınavı ile de 25 Öğretmen kadrolarına atama yapılmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın yazılı kısmı 23/03/2019 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da yapılmıştır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ikinci müdür, denetimli serbestlik müdür yardımcısı ve idare memuru unvanları için ilan edilen kadro sayısının beş katı; diğer unvanlarda ise ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılmıştır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı da sözlü sınava çağrılmıştır. Yazılı sınavda 60 ve üzeri puan almasına karşın sözlü sınav katına giremeyenler sözlü sınava çağrılmamıştır.

Taşra atamalı personel için, adalet komisyonu başkanlıklarınca gönderilen evrak üzerinden, merkez atamalı personel için ise özlük dosyasında yer alan belgeler üzerinden değerlendirme yapılmış olup şartları taşımayanlar sözlü sınav listesinden çıkarılmıştır. Bu durumdaki adaylara ayrıca tebligat yapılacaktır.

Sözlü sınav ekli listelerde belirtilen tarihlerde Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Keçiören Yerleşkesi (Adres: Şefkat Mahallesi, Dr. Besim Ömer Cd. No:61, Keçiören/Ankara) adresinde yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ekli listelerde belirtilen tarih ve saatte belirtilen adreste bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınav;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken resimli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:
T.C. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0 312 507 0 400

EKLER:

  1. Kurum 2. Müdürü unvanında sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste
  2. Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı unvanında sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste
  3. İdare Memuru unvanında sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste
  4. Şef unvanında sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste
  5. Sayman unvanında sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste
  6. İnfaz ve Koruma Başmemuru unvanında sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste
  7. Memur unvanında sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste
  8. Öğretmen unvanında sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.