Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Adana 12°C
Açık
Adana
12°C
Açık
Per 13°C
Cum 15°C
Cts 16°C
Paz 16°C

  Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav İlanı

  Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

  Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav İlanı

  Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilân ekinde (Ek-l/A, B, C, D, E, F) sınıfı, unvanı, sayısı ve yeri gösterilen;

  Taşra kadrolarında münhal bulunan,
  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derece) yazı işleri müdürü,
  (1, 2, 3, 4, 5 inci derece) idari işler müdürü,
  (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü derece) zabıt kâtibi,
  (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü derece) şoför,
  (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü derece) mübaşir,
  (3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derece) şef (Bilgi İşlem)

  Bakanlığımız merkez teşkilat kadrolarında münhal bulunan,
  (3, 4, 5, 6, 7, 8 inci derece) şef,
  (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü derece) memur,
  kadrolarına görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

  I-GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURU VE ATANMA ŞARTLARI:

  Ekli listelerde (Ek-l/A, B, C, D, E, F) ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü (10 Temmuz 2020) itibarıyla aranan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımış olmak kaydıyla Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre başvuru şartları şunlardır:

  A-GENEL ŞARTLAR:

  1) Görevde yükselme yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak.

  2) îlân edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.

  3) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde belirtilen diğer şartları

  taşımak.

  4) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

  5) Zabıt kâtibi, şoför, mübaşir ve memur kadroları için yardımcı hizmetler sınıfında herhangi bir kadroda görev yapıyor olmak.

  B-ÖZEL ŞARTLAR:

  1-Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için:

  a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak.

  b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç en az dört yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak.

  2- İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için:

  a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak.

  b) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker, teknisyen veya mübaşir kadrolarında en az dört yıl olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak.

  3- Zabıt kâtibi kadrosuna atanabilmek için:

  a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.

  b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.

  c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilân edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak. (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)

  4- Şofor kadrosuna atanabilmek için:

  a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  c) Araç başında ve kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacak uygulama sınavında başarılı

  olmak.

  5- Şef (Bilgi İşlem) kadrosuna atanabilmek için:

  a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

  b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile programcı yardımcısı kadrolarında çalışıyor olmak.

  c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak.

  6- Bakanlık merkezindeki şef kadrosuna atanabilmek için:

  a) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

  b) Programcı yardımcısı, memur, ambar memuru, santral memuru, satın alma memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tekniker, teknisyen, teknik ressam, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışıyor olmak.

  c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak.

  7- Memur kadrosuna atanabilmek için:

  En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  8- Mübaşir kadrosuna atabilmek için:

  En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

  1-Görevde yükselme sınavına başvurular, 03/07/2020 tarihi mesai saatinden başlamak üzere 10/07/2020 günü mesai bitimine kadar, Ekli listelerde (Ek-l/A, B, C, D) belirtilen kadrolar için ilgili adalet komisyonlarına, Ekli listede (Ek-1/E,F) belirtilen kadrolar için Eğitim Dairesi Başkanlığına (Bakanlık Ek Bina B Blok konferans salonu) bizzat veya Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla yapılır. Ancak 10/07/2020 tarihinden sonraki müracaatlar dikkate alınmaz.

  2- İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

  3- Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. İlân tarihi itibarıyla; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise kadrolarının bulunduğu adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.

  Yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü için görevde yükselme sınavına başvurular tek bir unvan belirtilmek suretiyle yapılır.

  Adli yargıda görev yapan personel, ilân tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu il adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise ilân tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonu idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.

  4- Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilir.

  5- Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Yazılı Sınav Kurulunca incelenir. Yazılı sınava gireceklere ait nihai liste ilan edilmesi ile sitemizde yayımlanacaktır.

  6- Sınava girecek aday tarafından, sınav ücreti olarak belirlenen 140,00 TL (Yüz kırk Türk Lirası) Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatırılır.

  7- Başvuru formuna (Ek-3); başvuranın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sicili, doğum tarihi, unvanı, engel durumu, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, başvurduğu kadronun unvanı ve atanmak istenilen yer yazılır.

  8- Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engelli adayın sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için;

  Başvuru sırasında, engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin Sınav Kurulu’na ibraz edilmesi, belge asıllannın sınav esnasında yanında bulundurulması ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak olan sınav uygulama duyurusunda engel durumu ile ilgili belirtilen hususlara dikkat edilerek, başvuru ekranındaki “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

  III-GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DERS KONULARI:

  Görevde yükselme sınavı, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen (Ek-2) ve aşağıda sayılan konuları kapsar.

  a) T.C. Anayasası;(10 soru)
  1- Genel esaslar,
  2- Temel hak ve ödevler,
  3- Devletin temel organları,
  b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik (4 soru),
  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat (4 soru),
  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat (5 soru),
  d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar (5 soru),
  e) Halkla ilişkiler (4 soru),
  f) Etik davranış ilkeleri (4 soru),
  g) Bakanlık merkez teşkilâtı (1 soru), adalet komisyonlarının yapısı ve görevleri ile yargı örgütü (1 soru), Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (1 soru), 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1 soru)

  ve atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular (60 soru).

  IV- GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

  1- Görevde yükselme sınavı, 05 Eylül 2020 günü saat 14.00’te Ankara’da yapılacaktır. Sınavı yapacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından sınavla ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanacak olan sınav uygulama duyurusu, 03 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanacaktır.

  2- Görevde yükselme sınavı, atama izni verilen bütün kadrolar için aynı tarihte yapılır.

  3- Görevde yükselme sınavında, yukarıda (III) numaralı başlık altında belirtilen görevde yükselme yazılı sınav ders konuları esas alınır.

  4- Görevde yükselme sınavında toplam 100 soru sorulacak olup, sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

  5- Görevde yükselme sınavında aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların ise atamaları iptal edilir.

  V- DİĞER HUSUSLAR:

  1- Yazılı sınava girecek adaylar sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, T.C kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerliği devam eden pasaport) ile sınava gireceklerdir. Bu belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Aday engelli ise ayrıca engelli kimlik belgesi ya da sağlık kurulu raporunu yanında bulundurması zorunludur.

  2- Yazılı sınav konularına ilişkin kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.

  3- Bu duyuruda yer almayan hususlarda, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır.

  4- Smavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Uygulama Duyurusundaki tüm kurallara uyması zorunludur.

  EK-1A (ADLİ YARGI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAV İZNİ VERİLEN İLLER)

  EK-1B (İDARİ YARGI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAV İZNİ VERİLEN KOMİSYONLAR)

  EK-1C (ADLİ YARGI ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR VE ŞOFÖR UNVANLARINDA GÖREVDE YÜKSELME SINAV İZNİ VERİLEN MAHALLER)

  EK-1D (İDARİ YARGI ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR VE ŞOFÖR UNVANLARINDA GÖREVDE YÜKSELME SINAV İZNİ VERİLEN MAHALLER)

  EK-1E (MERKEZ TEŞKİLATI ŞEF(BİLGİ İŞLEM) GÖREVDE YÜKSELME SINAV İZNİ)

  EK-1F (MERKEZ TEŞKİLATI ŞEF, MEMUR GÖREVDE YÜKSELME SINAV İZNİ)

  EK-2 (2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI)

  EK-3 (GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU FORMU)

  ZABIT KATİPLİĞİ İLAN METİNLERİ

  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.