Tekil Yazı Reklamı - 2 (Reklam Resim Yanyana/Altalta Şablonu için - Mobil)
REKLAM ALANI

2020 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 09/02/2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2020 Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
9 Şubat 2020 04:06 | Son Güncellenme: 9 Şubat 2020 04:14
401
A+
A-

04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talepleri üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek tutar ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi ile belirlenmektedir.

2020 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 09/02/2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük uzlaştırmacı asgari ücreti ne kadar oldu, tarife hangi tarihten itibaren geçerli, giderler ile ilgili nasıl bir belirleme yapıldı?

2020 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uzlaştırma ücretinin sınırları

MADDE 4 – (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.
(2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.

Uzlaştırma ücretinin ödenmesi

MADDE 5 – (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

Uzlaştırmacı giderleri

MADDE 6 – (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre yapılan zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere masraflar, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde uzlaştırmacıya ayrıca ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 7 – (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

Tarife

MADDE 8 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 145-218 TL,
b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 436-582 TL,
2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 582-727 TL,
3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 727-872 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 872-1018 TL,
c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;
1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 218-290 TL,
2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 290-363 TL,
3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 363-436 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 436-508 TL,
arasında ücret ödenir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.